Green Lectures
Toka

Toka

“Toka është e vetmja gjë e përbashkët e jona, andaj ta ruajmë atë!” Për të mësuar më shumë rreth krijimit të saj, përbërjes dhe ruajtjes ...

16.10.2020

Mbeturinat dhe Kompostimi i tyre

Mbeturinat dhe Kompostimi i tyre

Degradimi i Ambientit prej mbeturinave është një nga kërcënimet më të mëdha për mjedisin e Kosovës me impakt dhe në vendet përreth. Praktikat e gjë...

05.10.2020

Mbeturinat dhe Riciklimi i tyre

Mbeturinat dhe Riciklimi i tyre

Degradimi i Ambientit prej mbeturinave është një nga kërcënimet më të mëdha për mjedisin e Kosovës me impakt dhe në vendet përreth. Praktikat e gjë...

05.10.2020

Unë dhe mjedisi

Unë dhe mjedisi

“Bëhu pjesë e zgjidhjes, jo pjesë e ndotjes” Degradimi i Ambientit është një nga kërcënimet më të mëdha për mjedisin e Kosovës. Kjo do të nënkuptoj...

05.10.2020

Uji

Uji

“Pa ujë s’ka jetë!” Për të mësuar më shumë rreth rëndësisë së ujit, kursimit të tij,shkaktarët e ndotjes dhe praktivave tona kundrejt ruajtje...

05.10.2020

Efiçienca e energjisë

Efiçienca e energjisë

Efiçienca e konsumit të energjisë është një faktor shumë i rëndësishëm, që përkrah kursimit dhe ruajtjes se energjisë rrjedhimisht ndikon edhe në ç...

05.10.2020

Ajri dhe ndotja e tij

Ajri dhe ndotja e tij

Ajër i shëndetshëm për një jetesë të shëndetshme! Ndotja e ajrit vazhdon të mbetet kërcënim për shëndetin tonë! Ndotja e ajrit është ndry...

05.10.2020