Latest Publications

Soft tourism in Kosovo with special focus on Deçan / Decani area (en-sq-srb)

Soft tourism in Kosovo with special focus on Deçan / Decani area...

Author:Prof. Zekë Çeku

Published:June 2021

Publisher:

Format:PDF

download file

KOSOVO SUSTAINABLE DEVELOPMENT WEEK (2021) - Recommendations & Conclusions

...

Author:KSDW

Published:August 2021

Publisher:

Format:PDF

download file

Media release Balkans United for Clean Air Campaign

...

Author:

Published:January 2020

Publisher:

Format:DOCX

download file

Kosovo Energy Efficiency Fund - Best Practices and Tools for a Transformative Role

...

Author:Institute for Development Policy (INDEP)

Published:

Publisher:

Format:PDF

download file

Current State and the Good Practices to Implement Energy Efficiency Obligation Schemes and Alternative Measures

...

Author:Institute for Development Policy (INDEP)

Published:

Publisher:

Format:PDF

download file
archive

Transposing Green Deal To WB- More Than Words

Transposing Green Deal To WB- More Than Words...

Author:

Published:

Publisher:

Format:PDF

download file

Analize e Raportit Vjetor te ZRRE-se per vitin 2019

INDEP: Analize e Raportit Vjetor te ZRRE-se per vitin 2019...

Author:INDEP

Published:Maj 2020

Publisher:

Format:PDF

download file

National Energy and Climate Plan

National Energy and Climate Plan – Overview of the Opportunities and Challenges....

Author:

Published:January 2020

Publisher:

Format:PDF

download file

Agjenda 2030: hapat afatshkurtër dhe afatmesëm që duhet të ndërmerren nga qeveria për zbatimin dhe monitorimin e ozhq-ve në kosovës

Agjenda 2030: hapat afatshkurtër dhe afatmesëm që duhet të ndërmerren nga qeveria për zbatimin dhe monitorimin e ozhq-ve në kosovës. ...

Author:

Published:

Publisher:

Format:PDF

download file

Analizë Reflektimi i Objektivave për Zhvillim të Qëndrueshëm në Programin e Qeverisë 2020 – 2023

Analizë Reflektimi i Objektivave për Zhvillim të Qëndrueshëm në Programin e Qeverisë 2020 – 2023...

Author:

Published:

Publisher:

Format:PDF

download file

Plani për lokalizimin e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm (sdg-ve) në nivelin komunal -Komuna e Prishtinës

Plani për lokalizimin e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm (sdg-ve) në nivelin komunal -Komuna e Prishtinës...

Author:

Published:

Publisher:

Format:PDF

download file

KOSOVA DHE AGJENDA 2030 Nga Retorika Politike në Veprime Konkrete

KOSOVA DHE AGJENDA 2030 Nga Retorika Politike në Veprime Konkrete...

Author:

Published:Korrik 2019

Publisher:

Format:PDF

download file

Energjia nga Burimet e Ripërtrishme në Shkallë të Vogël dhe Transformimi i Politikave si Domosdoshmëri

Energjia nga Burimet e Ripërtrishme në Shkallë të Vogël dhe Transformimi i Politikave si Domosdoshmëri...

Author:INDEP

Published:Qershor 2019

Publisher:

Format:PDF

download file

Siguria e Energjisë Përtej Qymyrit

Siguria e Energjisë Përtej Qymyrit...

Author:

Published:Qershor 2019

Publisher:

Format:PDF

download file